กลับสู่ด้านบน
International Exhibition of Inventions Geneva Zen Innovation Group คว้ารางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากงาน “International Exhibition of Inventions Geneva” วันที่ 11-15 เม.ย. 2561 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส Zen Innovation Group คว้ารางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) ระดับนานาชาติ  ด้านนวัตกรรมผล...
Zen Innovation Group นำทีม ร่วมมืองานวิจัย NANOTEC จากการที่ บริษัท Zen Innovation Group เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติระดับโลก ในงาน “International Exhibition of Inventions Geneva” ครั้งที่ 46 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มานั้น ทำให้ ทางผู้บริหาร ได้เล็งเห็นว่า “เราจะเน้นการวิจัย คิดค้น...
Zen Innovation Group พร้อมใจร่วมมือด้านงานวิจัย กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) Zen Innovation Group พร้อมใจร่วมมือด้านงานวิจัย กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ถือเป็นองค์กรชั้นนำของรัฐในการบูรณาการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งเน้นผลิตเท...
Beyond Beauty Asean Bankok 2017  วันที่ 21-23 ก.ย. 2560 อิมแพ็ค เมืองทองธานี พบกับ Zen Innovation Group ในงาน Beyond Beauty Asean Bangkok 2017 วันที่ 21-23 ก.ย. 2560 อิมแพ็ค เมืองทองธานี สัมผัสนวัตกรรมอาหารเสริมและเครื่องสำอาง FIR Technology นวัตกรรมลิขสิทธิ์จากประเทศเกาหลี นวั...
วช. แถลงข่าวและมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณนักวิจัยไทยรับรางวัลสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนานาชาติ ก้าวสู่มาตราฐานระดับโลก ด้วยรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) ระดับนานาชาติ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ก้าวสู่มาตราฐานระดับโลก ด้วยรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal)  ระดับนานาชาติ  บริษัท Zen Innovation Group &nbs...
Zen Innovation Group จัดอบรมความรู้ IT เบื้องต้น และการใช้ระบบบริหารจัดการภายในด้วย G-suite Zen Innovation Group จัดกิจกรรมอบรมบุคลากรภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการใช้เทคโนโลยี นำทีมโดย ดร.วิมล แสนอุ้ม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ทำหน้าที่เป็นวิทยากรหลักบรรยายให้ความรู้คู่มือการใช้งานระบบ G-suite และฝ่าย IT ของ บริษัท เ...