หมวด : โรคมะเร็ง

มะเร็งรังไข่
มะเร็งรังไข่ (ovarian cancer) เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับ 2 ของมะเร็งระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี พบได้ในผู้หญิงหลายช่วงวัยทั้งในวัยเด็กและวัยเจริญพันธุ์ แต่มักพบมากในผู้หญิงที่มีอายุ 40-60 ปี โรคนี้เกิดจากการที่มีเซลล์มะเร็งเจริญเติบโตในรังไข่ซึ่งเป...
มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งในเพศหญิงที่พบได้บ่อยที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม (สถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553) และมีผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากโรคนี้เฉลี่ย 14 ราย/วัน มะเร็งปากมดลูกเกิดจาก จากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าเอช พี วี (Human Papilloma V...
รู้ทันก่อนเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง!!
โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma) จัดเป็นโรคมะเร็งของระบบโลหิตวิทยา หรือระบบโรคเลือด เป็นมะเร็งที่เกิดกับเนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลือง ซึ่งคือต่อมน้ำเหลืองที่กระจายอยู่ทั่วร่างกาย เช่น บริเวณลำคอ รักแร้ ขาหนีบ ข้อพับแขน ข้อพับขา ในช่องอก และในช่องท้อง และน...
โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
โรคมะเร็งต่อมลูกหมากจึงพบในผู้ชายเท่านั้น และเป็นโรคที่เกิดจากการเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติในต่อมลูกหมาก โรคมะเร็งต่อมลูกหมากจะแสดงอาการต่อเมื่อโรคได้พัฒนาไปมากแล้ว เช่นเดียวกับโรคมะเร็งส่วนใหญ่ ดังนั้นเราจึงควรใส่ใจและระมัดระวังเรื่องสุขภาพอยู่เสมอ โด...
โรคมะเร็งโพรงจมูก หรือ มะเร็งหลังโพรงจมูก
สำหรับประเทศไทยนั้น พบมะเร็งหลังโพรงจมูกในผู้หญิง 1.6 ต่อแสนคนต่อปี  ในชาย 4.5 ต่อแสนคนต่อปี  และจัดเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับเก้าสำหรับผู้ชายไทย  พบว่าเกิดในผู้ชายสูงกว่าในผู้หญิงประมาณ 2 เท่า  โดยส่วนมากอยู่ในวัยหนุ่มสาวถึงกลางคน อาการของโรคมะเ...
โรคมะเร็งหลอดอาหาร
โรคมะเร็งหลอดอาหารเกิดจากที่บริเวณหลอดอาหารมีก้อนเนื้อเจริญขึ้น และกลายเป็นเนื้อร้าย โดยจะเกิดจากเนื้อเยื่อชั้นในโตออกสู่ผนังด้านนอก มะเร็งอาจกระจายผ่านผนังหลอดอาหารจะสามารถเข้าสู่ต่อมน้ำเหลือง เส้นเลือดใหญ่ในทรวงอก และอวัยวะใกล้เคียง มะเร็งหลอดอาหาร...
มะเร็งกระเพาอาหาร
[:th]ปัจจุบันโรคมะเร็งกระเพาะอาหารยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด อาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น พันธุกรรม มีประวัติครอบครัวเคยเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร การดำรงชีวิต สูบบุหรี่ ดื่มสุรามาก อาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะอาหารประเภทหมักดอง ตากเค็ม รมควัน อาจเพิ่มควา...
มะเร็งไขกระดูกสันหลัง
[:th]โรคมะเร็งไขกระดูก มัลติเพิล มัยอิโลมา” (Multiple Myeloma-MM) เป็นโรคมะเร็งทางระบบโลหิตวิทยาอีกชนิดหนึ่งที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ แต่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก มีสาเหตุเกิดจากความผิดปกติของพลาสมาเซลล์ในไขกระดูก ซึ่งเป็นแหล่งผลิตของเซลล์เม็ดเลือดชนิดต่าง...
มะเร็งทวารหนัก
โรคมะเร็งทวารหนัก (Anal cancer หรือ Anal carcinoma) เป็นโรคพบได้ไม่บ่อยนัก แต่กำลังพบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนที่เปลี่ยนไป ปัจจุบันพบประมาณ 1-2% ของโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหารทั้งหมด (กระเพาะอาหารและลำไส้) โดยทั่วโลกในปี 2002 พบผู้ป...
มะเร็งเส้นประสาท
โรคมะเร็งเส้นประสาทมักเกิดกับวัยรุ่น หรือคนที่มีอายุยังไม่มากโรคมะเร็งเส้นประสาทเป็นโรคที่พบผู้ป่วยทั่วโลกน้อยมาก ๆ ในประเทศไทยก็มีบ้างประปราย แต่ก็ไม่มีการเก็บสถิติตัวเลขผู้ป่วยชัดเจนโรคมะเร็งเส้นประสาทนั้นมีความเป็นไปได้ว่าอาจอยู่ใน 2 กลุ่มโรค คือ ...
มะเร็งเต้านม
แนวโน้มคนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งสูงขึ้นทุกปี ซึ่งกว่าร้อยละ70 ของโรคมะเร็ง เกิดจากสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป มีมลภาวะเพิ่มมากขึ้น สารพิษที่ปนเปื้อนมากับอาหาร รวมถึงความเครียดภายในจิตใจ จากอุบัติการณ์ในการเกิดโรคมะเร็ง โดยเฉลี่ยแล้วทุก...
มะเร็งปอด
มะเร็งปอดเป็นโรคที่พบได้มากในประเทศไทย และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของทั้งเพศชายและเพศหญิง อย่างไรก็ดี มะเร็งปอดสามารถรักษาให้หายได้หากตรวจพบตั้งแต่ในระยะแรก ชนิดของมะเร็งปอด มะเร็งปอดเกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติอย่างรวดเร็วแล...