กลับสู่ด้านบน

โปรแกรมรับตรวจยีน

 

 

การตรวจสอบทางพันธุกรรม (genetic testing) เป็นการตรวจสอบโรคทางพันธุกรรมด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อที่จะทราบว่าบุคคลที่มารับการตรวจเป็นบุคคลที่เป็นโรคทางพันธุกรรมหรือไม่ หรืออาจจะมียีนที่ทำให้เกิดโรคแฝงอยู่หรือไม่ เนื่องจากมีโรคทางพันธุกรรมหลายโรค ที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม ความก้าวหน้าในปัจจุบันนี้ สามารถที่จะทำการตรวจสอบได้ในระดับโมเลกุลของสารพันธุกรรม ที่เราเรียกกันว่า ดีเอ็นเอ (DNA, deoxyribonucleic acid)

คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจยีน

ยีน” รู้หรือไม่ว่า ยีน เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของชีวิต ที่เป็นตัวกำหนดคุณลักษณะของแต่ละบุคคลให้แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น ส่วนสูง สีผิว เพศ ตลอดไปถึงกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายในแต่ละบุคคล ซึ่งแน่นอนว่าไม่เหมือนกัน และด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ การตรวจยีน สามารถะบุถึงความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรค ปัญหาของสุขภาพในอนาคตได้ ด้วยกระบวนการตรวจยีน ที่มีกระบวนการตรวจไปถึงระดับดีเอ็นเอ จะช่วยส่งผลในการทำนายอนาคตด้านสุขภาพได้อย่างแม่นยำ และเมื่อการตรวจยีน สามารถระบุถึงความเสี่ยงในอนาคตขึ้นได้ แน่นอน เราก็จะสามารถศึกณาและหาทางแนวทางป้องกันการเกิดของโรคในแต่ละบุคคลได้ถูกต้อง

การตรวจยีน คือ การตรวจหาโรคทางพันธุกรรมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่า โรคที่เกิดขึ้นจากทางพันธุกรรมหรือความเสื่อมของระดับเซลล์ ที่เรากำลังกังวลกันอยู่นั้น ไม่ว่าจะเป็น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดและหัวใจ หรือ โรคทางพันธุกรรมอื่นๆ การตรวจ Gene นี้ จะทำให้เรารู้ถึงความเสี่ยงในโรคร้ายเหล่านั้น เพื่อนำไปสู่การออกแบบไลฟสไตล์ในแต่ละบุคคล ที่จะช่วยหาทางป้องกันการเกิดโรคได้ การตรวจยีน เพื่อหาทางป้องกันปัญหาสุขภาพนี้ จะเริ่มตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งจะช่วยใ้ได้ถึงความแม่นยำของผลตรวจได้มากที่สุด

ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจยีน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจยีน

การตรวจสอบทางพันธุกรรมหรือการตรวจยีน เป็นการตรวจวัดสุขภาพและประเมินความเสี่ยงในระดับลึกที่สุด คือลงไปในระดับยีน ไม่ใช่แค่เจาะลงไปในระดับสารเคมีในเลือดเหมือนการตรวจเลือดทั่ว ๆ ไป ประโยชน์ของการตรวจยีนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อระวังป้องกันการเกิดโรคทางพันธุกรรม รวมถึงการวางแผนครอบครัวในอนาคต

ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจยีน

บุคคลที่มีความจำเป็นและควรได้รับการตรวจยีน

การตรวจพันธุกรรมหรือการตรวจยีน เหมาะสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย  ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพทางด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิต การรับประทานอาหาร หรือการออกกำลังกาย คุณจะทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณ ที่สามารถตรวจเพียงครั้งเดียวแล้วเป็นคัมภีร์ของคุณไปตลอดชีวิต

ตรวจยีน กับเรา
 

กลุ่มคนที่ควรจะตรวจยีน เพื่อหาแนวทางป้องกันมะเร็ง

การตรวจยีนเพื่อป้องกันมะเร็ง เหมาะสมกับใคร ใครบ้างที่ควรตรวจยีน เพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิด โรคมะเร็ง ในอนาคต

  1. บุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้เทคนิค การตรวจยีน เพื่อทราบถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งที่แฝงมากับยีน
  2. บุคคลที่มีประวัติญาติ พี่น้อง สายตรงที่มีประวัติการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งรังไข่ และ โรคมะเร็งอื่นๆ จำนวน 2 คนขึ้นไป
  3. บุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัววินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งจากพันธุกรรม
  4. กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งอยู่แล้ว ซึ่งมีโอกาสถ่ายทอดทางพันธุกรรมสูง (เพื่อตรวจสอบและหาแนวทางรักษาอย่างเหมาะสมในเฉพาะบุคคล)

ทำไมต้องตรวจกับเรา ?

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป บริการครบวงจร ด้านนวัตกรรมสุขภาพและความงาม โดยทีมนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ในห้องปฏิบัติการและเครื่องมือมาตรฐานสากล และการตรวจสอบโรคทางพันธุกรรมด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้รับความร่วมมือจากแลปวิจัยประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าผลที่ออกมาเป็นผลที่แม่นยำและเชื่อถือได้