คำที่เกี่ยวข้อง : ขายอะไรดี

ผลิตอาหารเสริมอะไรดี? ผลิตอาหารเสริมอะไรดี? ปัญหาของหลายๆคนที่ อยากเริ่มต้นทำธุรกิจ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี ทำไมบางคนผลิตอาหารเสริมแล้วขายดี? แท้จริงเทคนิคการหาความต้องการของตลาด ก็คือการหาแต้องการของมนุษย์นั่นเอง ซึ่งตามหลักเศรษฐศาสตร์นั่นได้มีการกล่าวถึงว่า ความต้องการ...