คำที่เกี่ยวข้อง : ชาโคล คืออะไร

ชาโคลเพื่อสุขภาพหรือหลอกลวง ? ถ่านชาโคลได้ถูกใช้ในการโฆษณาว่าสามารถดึงสารพิษออกจากร่างกายมนุษย์ได้ ด้วยองค์ประกอบของการดูดซับ ซึ่งหมายความ มันสามารถดึงเอาสารอื่น ๆ เข้ามาในตัวเอง และขับเป็นของเสียออกจากร่างกาย โดยจากงานวิจัยได้บรรยายสรรพคุณไว้ว่าใช้ อาหาร เป็นพิษ ป้องกันอาการ...