กลับสู่ด้านบน

ตรวจเลือด

ไตรกลีเซอร์ไรด์ คืออะไร ค่าปกติอยู่ที่เท่าไร

ไตรกลีเซอไรด์ คือ ไขมันรูปแบบหนึ่งที่ร่างกาย โดยไตรกลีเซอร์ไรด์จะได้จากการอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้ว ร่างกายผลิตขึ้นมาเองจากตับ หากร่างกายมีไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์มากเกินไป ไตรกลีเซอร์ไรด์จะถูกนำไปเก้บเป้นเนื้อเยื่อไขมัน (Body Fat) และพอกพูนตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทำให้กลายเป็นโรคอ้วน ค่าปกติของไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์อยู่ที่เท่าไร โดยปกติแล้วคนทั่วไปจะมี ไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ ในเลือดไม่สูง ควรอยู่ในระดับ 50 – 150 mg/dL แต่ถ้าตรวจเลือดหลังอดอาหารมาไม่น้อยกว่า 8 – 12 ชั่วโมง และพบว่าค่าไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด สูงกว่า 200 mg/dL แสดงว่าร่างกายกำลังเกิดภาวะไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์สูงผิดปกติ ใครที่มีความเสี่ยงต่อการที่มีไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดสูง ผู้ที่รับประทานอาหารประเภทที่ไขมันมากเกินไป ผู้ที่รับประทานอาหารประเภทน้ำตาล ของหวานมาเกินไป ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ที่ส่งผลความผิดปกติกับระดับไขมัน ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไต เป็นต้น ผู้ที่สูบบุหรี่ กินเหล้า เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายผลิตไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ ผู้ที่ขาดการออกกำลังกาย ผู้ที่มีความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ เช่น ร่างกายขาดเอนไซด์ที่ย่อยไตรกลีเซอร์ไรด์ ความแตกต่างระหว่างไขมันคอเลสเตอรอล และ ไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ ไตรกลีเซอร์ไรด์ ต่างจาก คอเลสเตอรอล เพราะคอเลสเตอรอลเป็นไขมันที่ไม่มีค่าในเชิงพลังงาน แต่ไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ มีค่าพลังงานโดยประมาณ 9 แคลอรี่ […]

การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด แค่ไหนถึงเรียกว่าปกติ

การตรวจเลือด ถือเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะได้รับการตรวจเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งในการ ตรวจเลือด ก็จะมีค่าต่างๆ มากมาย แต่ที่สำคัญที่เราควรจะตรวจสอบประจำก็คือ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ของเรานั้นเอง ค่าระดับน้ำตาลในหลอดเลือด คืออะไร ปกติแล้วร่างกายของเราจะได้รับสารอาหารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน ต่างๆ และอาหารที่เรากินเหล่านี้ เมื่อผ่านกระบวนการเผาผลาญจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลในเลือด เพื่อเป็นพลังงาน เมื่อน้ำตาลในเลือดไม่ได้ถูกนำไปใช้ ก็จะส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ นี้คือข้อบ่งชี้ว่าเราอาจมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน นั่นเอง ค่าน้ำตาลในเลือด ค่าปกติคือเท่าใด? โดยปกติแล้วค่าน้ำตาลในเลือด ในปัจจุบันหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย ได้ใช้ระดับน้ำตาลในที่ >126 มก./ดล. ซึ่งเป็นค่าของน้ำตาลในเลือดหลังจากอดอาหารมาแล้วอย่างน้อย 8 ชั่วโมง แต่ถ้าคุณมาตรวจวัดโดยไม่ได้อดอาหารมาก่อน ก็จะใช้ค่า 200 มก./ดล.เป็นเกณฑ์

การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด คืออะไร (CBC : Complete Blood Count)

ถ้าพูดถึงขั้นตอน การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด หรือที่ทางการแพทย์เรียกว่า การตรวจซีบีซี (CBC : Complete Blood Count) เป็นการตรวจที่จะสามารถบอกข้อมูลต่างๆ ได้ครอบคลุมที่สุด อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่ถูกที่สุดอีกด้วย ซึ่งการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนี้จะเป็นตัวสรุปให้เราทราบได้ถึงปัญหาสุขภาพด้านต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับระบบเลือดนั้นเอง การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ประกอบด้วยอะไรบ้าง? การตรวจหา ฮีมาโตคริต หรือ ฮีโมโกบิล เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงการภาวะเลือดจางหรือไม่ ค่าปกติของฮีโมโกบิล อยู่ที่ 36-38 หากต่ำกว่าจะเสี่ยงภาวะเลือดจาง หากสูงกว่าจะเสี่ยงภาวะเลือดข้น การตรวจหา เม็ดเลือดขาว จำนวนปริมาณเม็ดเลือดขาวต่อ 1 ซีซี ค่าปกติอยู่ที่ 4,000 – 7,000 ตัว การตรวจหา เกล็ดเลือด จำนวนเกล็ดเลือดปกติต่อ 1 ซีซี ค่าปกติอยู่ที่ 140,000 – 400,000 ตัว โดยปกติแล้ว การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด หรือ การทำ CBC จะมีค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 100 บาท การตรวจความสมบูรณ์ของเลือด […]

การตรวจค่า บิลิรูบิน Bilirubin คืออะไร

ผลการตรวจเลือด ค่า บิลิรูบิน Bilirubin คืออะไร บิลิรูบิน เป็นกระบวนการเกิดขึ้นจากการที่เม็ดเลือดแดงหมดอายุ โดยปกติจะมีระยะเวลาโดยประมาณ 120 วัน ก็จะถูกม้าม แปลสภาพให้กลายเป็น บิลิรูบิน บิลิรูบิน Bilirubin มีหน้าที่อะไร บิลิรูบิน คือ คือสารเคมีชนิดหนึ่ง ที่อยู่ในร่างกาย มีเหลืองออกน้ำตาล โดยเป็นสารที่เกิดจากการแตกตัวออกหรือการตายของเซลล์เม็ดเลือดแดงในหลอดเลือด ซึ่งร่างกายสามารถขับออกได้จากทางน้ำดีและทางปัสสาวะ จึงทำให้เราสังเกตุได้ว่า เรามีอุจจาระสีน้ำตาลหรือปัสสาวะสีเหลือง นั้นเอง ค่าปกติของ บิลิรูบิน ในร่างกาย มีปริมาณเท่าใร โดยปกติแล้ว ค่าปกติของ บิลิรูบิน ในเลือด ควรจะอยู่ที่ 0.3 – 1.0 mg/dL ภาวะ บิลิรูบิน ผิดปกติ มีสาเหตุจากอะไรบ้าง กรณีที่ผลการ ตรวจเลือด พบว่าค่า บิลิรูบิน น้อยกว่าปกติ พบว่าในผู้ที่ ตรวจเลือด ค่า บิลิรูบิน น้อยกว่าปกติ ไม่มีปัญหาใดตามมา แต่ควรปรับเปลี่ยน อาหาร การพักผ่อน เพื่อให้ บิลิรูบิน ในผลการ ตรวจเลือด […]

การตรวจระดับไขมันในหลอดเลือด

การตรวจไขมันในหลอดเลือด

ปกติแล้วในร่างกายของเรา มี ไขมัน เป็นส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นตามอวัยวะส่วนต่างๆ รวมไปถึงในหลอดเลือดของเราก็เช่นกัน ซึ่งไขมันในร่างกายเราจะมีทั้งประโยชน์และโทษ ซึ่งเราจะรู้จักกันในชื่อ ไขมันคอเลสเตอรอล และ ไขมันไตรกลีเซอไรด์ ซึ่งทั้งสองตัวนี้ถือเป็นไขมันที่หากร่างกายมีในปริมาณมากเกินปกติ จะส่งผลต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก เช่น โรคไขมันในหลอดเลือด โรคหลอดเลือดตีบ โรคหลอดเลือดอุดตัน ซึ่งถือเป็นโรคร้ายที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ที่คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดอีกด้วย ทำไมเราถึงควรตรวจไขมันในหลอดเลือด? การ ตรวจไขมันในหลอดเลือด ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่เราควรตรวจอย่างน้อย ปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเลือด อีกทั้งยังช่วยให้เราได้ทราบถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรคหลอดเลือดอุดตัน โรคหัวใจ โรคหัวใจขาดเลือด โรคเส้นเลือดในสมอง ซึ่งโรคร้ายเหล่านี้ เป็นโรคที่มีสถิติคนไทยเสียชีวิตมากที่สุด อีกทั้งพฤติกรรมการกินของเราส่งผลให้เรามีไขมันสะสมอยู่ในร่างกาย ในหลอดเลือดเป็นจำนวนมาก นี้จริงเป็นเหตุผลที่เราควร ตรวจเลือด เพื่อหาค่า ไขมันในหลอดเลือด นั่นเอง ไขมันในหลอดเลือด มีอะไรบ้าง? ไขมันคอเลสเตอรอล ค่าปกติของคอเลสเตอรอล คือ ต่ำกว่า 200 mg/dL ไขมันไตรกลีเซอไรด์ ค่าปกติของไตรกลีเซอไรด์ คือ ต่ำกว่า 150 […]

การตรวจค่า กลอบูลิน Globulin คืออะไร

ผลการตรวจเลือด ค่า กลอบูลิน Globulin คืออะไร กลอบูลิน คือ โปรตีนรูปแบบทรงกลม ที่ไม่ละลายในน้ำ เป็นส่วนของโปรตีนที่ได้จากตับ ทำหน้าที่ในการควบคุมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยปกติแล้ว กลอบูลิน จะต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับ แอลบูมิน อยู่ที่ 1 : 2 ซึ่งผลตรวจ แอลบูมิน และ กลอบูลิน จะมีอยู่มากในอาหารที่โปรตีนสูง ได้แก่ ปลา ไก่ ไข่ ธัญพืช และอาหารทะเล กลอบูลิน Globulin มีหน้าที่อะไร Globulin จะทำหน้าที่ช่วยให้เลือดแข็งตัว และนำสารอาหารไปเลี้ยวส่วนต่างๆ ของร่างกาย อีกทั้งยังมีหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคต่างๆ ที่จะอาศัยเลือดเป็นพาหนะอีกด้วย ทั้งนี้ ตับจะสร้าง Alpha Globulin และ Beta Globulin ส่วน Gamma Globulin จะไปสร้าง Plasma Cell ลำดับต่อไป ค่าปกติของ กลอบูลิน ในร่างกาย มีปริมาณเท่าใร โดยปกติแล้ว ค่าปกติของ […]

วิธีอ่านค่าของผลตรวจเลือด มีอะไรบ้าง

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า การตรวจเลือด เป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการวินิจฉัยการตรวจรักษาทางการแพทย์ และวิเคราะห์แนวโน้มการที่จะเกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆ ตามมาภายหลัง สำหรับหลายคนที่ยังสงสัยว่า ทำไมเราถึงต้องตรวจเลือด หาคำตอบได้ที่นี้ ครั้งนี้เราจะมาพูดถึงกันว่าเมื่อได้รับ การเจาะเลือด กับสถาบันที่น่าเชื่อถือ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล คลินิค หรือ สถาบันเอกชนแล้ว เราจะได้ใบรายงานผลการตรวจเลือดมา เราจะมาบอกวิธีการอ่านค่าผลการตรวจเลือด สำคัญๆ มาฝากกัน ตัวย่อ ของผลการตรวจเลือด อ่านผลแล้วมีอะไรบ้าง Alb (Albumin), Glob (Globulin) คือ ค่าโปรตีนในเลือด ที่สร้างจากไต Bilirubin คือ สารสีเหลือง ที่ทำให้เกิดภาวะความเสี่ยงเป็น ตัวเหลือง ตาเหลือง (โรคดีซ่าน) Ca (Calcium) คือ ค่าแคลเซียม ที่ทำหน้าที่ในกระดูกและฟัน Cr (Creatinine), BUN (Blood urea nitrogen) ดูการประสิทธิภาพระบบการทำงานของไต CBC คือ การตรวจการทำงานของไขกระดูก หรือ เม็ดเลือดต่างๆ […]

การตรวจเลือด คืออะไร ทำไมต้องตรวจ Blood Test

ตรวจเลือด คืออะไร

การตรวจเลือด หรือ Blood Test คือ ขั้นตอนหนึ่ง ที่เป็นขั้นตอนสำคัญที่ใช้สำหรับการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ เนื่องจาก เลือด เป็นตัวกลางที่นำพาสารอาหาร น้ำ เชืิ้อโรค สารพิษ หรือ สิ่งแปลกปลอมต่างๆ ที่ร่างกายได้รับ นำไปสู่ร่างกาย ดังนั้นการ ตรวจเลือด จึงเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถตรวจสอบ หาสารปนเปื้อน หรือ เชื้อไวรัส ต่างๆ ที่เข้าอยู่ในร่างกายได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วที่สุด ประโยชน์ของการตรวจเลือด คืออะไร การตรวจเลือด คือ การวินิจฉัยโรคบางชนิด ที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้จากการซักประวัติทางการแพทย์ รวมไปถึงสามารถช่วยวินิจฉัยโรคที่ลักษณะคล้ายคลึงกันได้ เช่น โรคตับอ่อน โรคอาหารเป็นพิษ โรคกระเพาะอาหารอักเสบ เป็นต้น การตรวจเลือด สามารถนำไปวิเคราะห์แนวทางการรักษาของโรคได้ตรงจุดมากขึ้น เช่น การตรวจวัดระดับปริมาณยาที่อยู่ในเลือด เพื่อควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม การควบคุมอาหารที่ใช้ข้อมูลน้ำตาลในเลือด เป็นต้น ในกรณีผู้ป่วยบางรายที่ไม่แสดงอาการผิดปกติของโรค การตรวจเลือด จะสามารถวิเคราะห์โรคแฝงได้ เช่น โรคเอดส์ระยะแรก และโรคอื่นๆ ที่ไม่แสดงอาการในระยะแรก ขั้นตอนการตรวจเลือด มีอย่างไรบ้าง ในกระบวนการขั้นตอนการ ตรวจเลือด […]