กลับสู่ด้านบน

นิ่ว

การตรวจค่า บิลิรูบิน Bilirubin คืออะไร

ผลการตรวจเลือด ค่า บิลิรูบิน Bilirubin คืออะไร บิลิรูบิน เป็นกระบวนการเกิดขึ้นจากการที่เม็ดเลือดแดงหมดอายุ โดยปกติจะมีระยะเวลาโดยประมาณ 120 วัน ก็จะถูกม้าม แปลสภาพให้กลายเป็น บิลิรูบิน บิลิรูบิน Bilirubin มีหน้าที่อะไร บิลิรูบิน คือ คือสารเคมีชนิดหนึ่ง ที่อยู่ในร่างกาย มีเหลืองออกน้ำตาล โดยเป็นสารที่เกิดจากการแตกตัวออกหรือการตายของเซลล์เม็ดเลือดแดงในหลอดเลือด ซึ่งร่างกายสามารถขับออกได้จากทางน้ำดีและทางปัสสาวะ จึงทำให้เราสังเกตุได้ว่า เรามีอุจจาระสีน้ำตาลหรือปัสสาวะสีเหลือง นั้นเอง ค่าปกติของ บิลิรูบิน ในร่างกาย มีปริมาณเท่าใร โดยปกติแล้ว ค่าปกติของ บิลิรูบิน ในเลือด ควรจะอยู่ที่ 0.3 – 1.0 mg/dL ภาวะ บิลิรูบิน ผิดปกติ มีสาเหตุจากอะไรบ้าง กรณีที่ผลการ ตรวจเลือด พบว่าค่า บิลิรูบิน น้อยกว่าปกติ พบว่าในผู้ที่ ตรวจเลือด ค่า บิลิรูบิน น้อยกว่าปกติ ไม่มีปัญหาใดตามมา แต่ควรปรับเปลี่ยน อาหาร การพักผ่อน เพื่อให้ บิลิรูบิน ในผลการ ตรวจเลือด […]