คำที่เกี่ยวข้อง : สารดีบุก

รับตรวจสารดีบุก สารดีบุก คืออะไร? ดีบุก เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งในประเภทสารโลหะหนัก ที่ค้นพบมานานกว่า 3000 ปี และยังพบว่าเป็นพิษต่อร่างกายและเป็นสารเคมีที่พบปนเปื้อนในอาหารในรูปแบบอาหารกระป๋อง หรือโรคโลหะเป็นพิษในอาหาร (Metallic Poisoning) แต่ก็ยังสามารถพบได้ในอาหารสดบ...