คำที่เกี่ยวข้อง : สารปรอท

รับตรวจสารปรอท สารปรอท เป็นโลหะที่พบในสภาพแวดล้อมทั้งในน้ำ อากาศ และการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนด้วยปรอทสามารถทำลายสมองและไต และมีผลเสียต่อทารกในครรภ์มารดา สารปรอทมาจากไหน ปรอท เป็นธาตุที่พบในธรรมชาติเล็กน้อยในหินตามเหมืองแร่ แต่มักจะพบปนเปื้อนในอากาศและน้ำที่ปล่...