กลับสู่ด้านบน

หัวล้าน

หัวล้าน? บอกได้ด้วยการตรวจยีน

หัวล้าน บอกได้ด้วยการตรวจยีน   มีการค้นพบ ตัวชี้วัดทางพันธุกรรม ที่บอกว่า ผู้ชายคนไหนมีแนวโน้มที่จะเกิดผมร่วง หรือมีศีรษะล้านมากกว่าปกติ มีการค้นพบการแปรผันทางพันธุกรรม กว่า 200 ตำแหน่ง ที่ทำให้เกิดลักษณะศีรษะล้านที่พบในผู้ชาย (Male pattern baldness) โดยนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Edinburgh ซึ่งการค้นพบครั้งนี้ ทำให้สามารถบอกโอกาสที่จะเกิดภาวะศีรษะล้านจากผมร่วงมากผิดปกติ ในผู้ชายแต่ละคนได้ นักวิจัยได้ทำการศึกษาจาก ข้อมูลด้านสุขภาพและพันธุกรรม ของ อาสาสมัครทั้งหมด 52,000 คนจาก UK Biobank และสามารถระบุ ได้ถึง 287 ตำแหน่งบนยีน ที่สอดคล้องกับ ลักษณะศีรษะล้านที่พบในเพศชาย  ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบครั้งใหญ่ตั้งแต่เคยมีมาเป็นเวลาหลายปี ที่นักวิทยาศาสตร์พยายามหาข้อโต้แย้งกับ ข้อสันนิษฐานที่ว่า การที่ผู้ชายมีศีรษะล้านนั้น เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดมาจากฝั่งแม่ เพียงฝั่งเดียว  โดยการเกิดลักษณะศีรษะล้านที่พบในเพศชาย ขึ้นอยู่กับ Androgen receptor ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครโมโซม X ที่ผู้ชายได้รับการถ่ายทอดมาจากแม่นั่นเอง นอกจากนี้ยังมียีนอีกหลายชนิดเกี่ยวข้องกับภาวะนี้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งล่าสุดนี้ แสดงให้เห็นว่า ลักษณะศีรษะล้านในเพศชาย มีความสัมพันธ์กับยีนที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากทางฝั่งแม่ มากกว่าที่คาดคิด“เราสามารถระบุ […]