กลับสู่ด้านบน

เม็ดเลือดขาว

การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด คืออะไร (CBC : Complete Blood Count)

ถ้าพูดถึงขั้นตอน การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด หรือที่ทางการแพทย์เรียกว่า การตรวจซีบีซี (CBC : Complete Blood Count) เป็นการตรวจที่จะสามารถบอกข้อมูลต่างๆ ได้ครอบคลุมที่สุด อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่ถูกที่สุดอีกด้วย ซึ่งการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนี้จะเป็นตัวสรุปให้เราทราบได้ถึงปัญหาสุขภาพด้านต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับระบบเลือดนั้นเอง การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ประกอบด้วยอะไรบ้าง? การตรวจหา ฮีมาโตคริต หรือ ฮีโมโกบิล เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงการภาวะเลือดจางหรือไม่ ค่าปกติของฮีโมโกบิล อยู่ที่ 36-38 หากต่ำกว่าจะเสี่ยงภาวะเลือดจาง หากสูงกว่าจะเสี่ยงภาวะเลือดข้น การตรวจหา เม็ดเลือดขาว จำนวนปริมาณเม็ดเลือดขาวต่อ 1 ซีซี ค่าปกติอยู่ที่ 4,000 – 7,000 ตัว การตรวจหา เกล็ดเลือด จำนวนเกล็ดเลือดปกติต่อ 1 ซีซี ค่าปกติอยู่ที่ 140,000 – 400,000 ตัว โดยปกติแล้ว การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด หรือ การทำ CBC จะมีค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 100 บาท การตรวจความสมบูรณ์ของเลือด […]

วิธีอ่านค่าของผลตรวจเลือด มีอะไรบ้าง

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า การตรวจเลือด เป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการวินิจฉัยการตรวจรักษาทางการแพทย์ และวิเคราะห์แนวโน้มการที่จะเกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆ ตามมาภายหลัง สำหรับหลายคนที่ยังสงสัยว่า ทำไมเราถึงต้องตรวจเลือด หาคำตอบได้ที่นี้ ครั้งนี้เราจะมาพูดถึงกันว่าเมื่อได้รับ การเจาะเลือด กับสถาบันที่น่าเชื่อถือ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล คลินิค หรือ สถาบันเอกชนแล้ว เราจะได้ใบรายงานผลการตรวจเลือดมา เราจะมาบอกวิธีการอ่านค่าผลการตรวจเลือด สำคัญๆ มาฝากกัน ตัวย่อ ของผลการตรวจเลือด อ่านผลแล้วมีอะไรบ้าง Alb (Albumin), Glob (Globulin) คือ ค่าโปรตีนในเลือด ที่สร้างจากไต Bilirubin คือ สารสีเหลือง ที่ทำให้เกิดภาวะความเสี่ยงเป็น ตัวเหลือง ตาเหลือง (โรคดีซ่าน) Ca (Calcium) คือ ค่าแคลเซียม ที่ทำหน้าที่ในกระดูกและฟัน Cr (Creatinine), BUN (Blood urea nitrogen) ดูการประสิทธิภาพระบบการทำงานของไต CBC คือ การตรวจการทำงานของไขกระดูก หรือ เม็ดเลือดต่างๆ […]