กลับสู่ด้านบน

โครโมโซม

TeloAge นวัตกรรมแห่งการชะลอวัย ด้วยการยืดสายเทโลเมียร์ ลิขสิทธิแห่งเพียงผู้เดียว!!

TeloAge คืออะไร TeloAge คือนวัตกรรมการชะลอวัยผ่านทางกลไกของการยืดสาย เทโลเมียร์ หลายๆ คนคงสงสัยว่า เทโลเมียร์ คืออะไร เทโลเมียร์ คือ ส่วนปลายของคู่สาย โครโมโซม ลองจินตนาการเหมือนปาท่องโก๋ ปลายสายของปาท่องโก๋ เราเรียกว่า เทโลเมียร์ ทั้งนี้มีนักวิทยาศาสตร์ เอลิซาเบธ แบล็คเบิร์น เป็นผู้คนค้นพบ กลไกลนี้ว่า ความยาวของปลายสาย เทโลเมียร์นี้ ส่งผลต่ออายุขับและการป่วยของมนุษย์ค่ะ เอลิซาเบธ แบล็คเบิร์น ยังกล่าวอีกว่า ความยาวของ เทโลเมียร์นี้ เป็นตัวบ่งบอกของความแก่ชราของเซลล์ ยิ่งเทโลเมียร์สั้นลงเท่าไร จะยิ่งส่งผลให้เซลล์เสื่อมสภาพมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นกลไกของ TeloAge คือ ช่วยในการเพิ่มกลไกการยืดปลายสายของเทโลเมียร์ ส่งผลให้ลดโอกาสการเจ็บป่วยและช่วยชะลอวัย ช่วยลดความเสื่อมของเซลล์และร่างกายได้นั่นเอง แนวคิดของ นวัตกรรม TeloAge นวัตกรรม TeloAge ที่เราคิดค้นคือ เราพบว่าเซลล์ในร่างกายของเรา ได้มีการแบ่งตัวเพื่อซ่อมแซมร่างกายตัวเอง แต่ในขณะเดียวกัน เทโลเมียร์ที่อยู่ใน โครโมโซม ค่อยๆ หดตัวลงและสั้นลงเรื่อยๆ และเมื่ออายุมากขึ้น จนทำให้ เทโลเมียร์ ลดน้อยลงจนไม่เหลืออยู่ในร่างกาย […]

การกลายพันธุ์ (mutation)

การกลายพันธุ์ คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพ ยีน ของสิ่งมีชีวิต ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่ถูกแปรสภาพไปจากรูปแบบเดิมหรือแตกต่างไปจากกลุ่มปกติ การกลายพันธุ์แบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ 1. การเปลี่ยนแปลงรูปร่างโครงสร้างภายในของแต่ละโครโมโซม เป็นผลให้เกิดการสับเปลี่ยนตำแหน่งของยีนที่อยู่ใน โครโมโซม นั้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจาก        1. การขาดหายไป (deletion หรือ deficiency) ของส่วนใดส่วนหนึ่งของโครโมโซม ทำให้ยีนขาดหายไปด้วย เช่น กรณีการเกิดโรคของกลุ่มอาการครี–ดูว์–ชา โดยโครโมโซมคู่ที่ 5 เส้นหนึ่ง มีบางส่วนขาดหายไป        2. การเพิ่มขึ้นมา (duplication) โดยมีส่วนใดส่วนหนึ่งของโครโมโซม เพิ่มขึ้นมามากกว่าที่มีอยู่ปกติ        3. การเปลี่ยนตำแหน่งทิศทาง (inversion) โดยเกิดการสับเปลี่ยนตำแหน่งของยีนภายในโครโมโซมเดียวกัน เนื่องจากเกิดรอยขาด 2 แห่งบนโครโมโซมนั้น และส่วนที่ขาดนั้นไม่หลุดหายไป แต่กลับต่อเข้ามาใหม่ในโครโมโซมเดิมโดยสลับที่กัน        4. การเปลี่ยนสลับที่ (translocation) เกิดจากการแลกเปลี่ยนส่วนของโครโมโซมระหว่างโครโมโซมที่ไม่เป็นโฮโมโลกัสกัน […]