กลับสู่ด้านบน

โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

แคดเมียม Cadmium คืออะไร

แคดเมียมคืออะไร Cadmium ? แคดเมียม เป็นโลหะหนัก ที่มาจากธรรมชาติ เช่น ดิน หรือ น้ำ ที่พบได้มากตามโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมทางการเกษตร เป็นสารที่พบได้มากอยู่ในสินค้าประเภทแบตเตอรี่ และ สามารถเข้าสู่ร่างกายได้จากทางการหายใจ โดยสารแคดเมียมนี้ จะสะสมอยู่ในร่างกาย หากมีสารแคดเมียมในร่างกายปริมาณมากๆ จะส่งผลต่อการทำงานของไตและระบบหายใจ ซึ่งมีหลายงานวิจัยได้ชี้ว่าสารแคดเมียมกระตุ้นการเกิดโรคมะเร็ง อีกด้วย สาร แคดเมียม Cadmium พบได้ในไหน? แคดเมียม สามารถปนเปื้อนในรูปแบบฝุ่งละอองอยู่ในอากาศ แต่ก็มีอาหารบางอย่างที่เป็นแหล่งสะสมของสารชนิดนี้ เช่น หอย และพบได้จากผักที่ฉีดสารเคมี และมีการพบว่า ในประเทศไทยมีการปนเปื้อนจำนวนมากในข้าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการปลูกข้าวในแต่ละพื้นที่เช่น พื้นที่การปลูกอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม หรือ ใกล้กับแหล่งน้ำที่อุดมไปด้วยเหล็กสังกะสี และยังสามารถพบได้มากในพวกตระกูลธัญพืช หากร่างกายได้รับ แคดเมียม มากเกินไป จะส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง? การตรวจหาสารแคดเมียม ในอาหารทำได้จากการส่งตัวอย่าง ผลิตภัณท์มายังห้องแลปวิจัยเพื่อใช้ตรวจหาปริมาณ แคดเมียม หากมีการปนเปื้อนในสินค้ามาก จะทำให้เกิดอาการ ปวดท้อง ปวดหัว คลื่นไส้ และสามารถตรวจหาปริมาณสารในร่างกายด้วยการตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะ แคดเมียม สามารถพบได้ในอาหาร หรือไม่? […]