คำที่เกี่ยวข้อง : โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

แคดเมียม Cadmium คืออะไร แคดเมียมคืออะไร Cadmium ? แคดเมียม เป็นโลหะหนัก ที่มาจากธรรมชาติ เช่น ดิน หรือ น้ำ ที่พบได้มากตามโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมทางการเกษตร เป็นสารที่พบได้มากอยู่ในสินค้าประเภทแบตเตอรี่ และ สามารถเข้าสู่ร่างกายได้จากทางการหายใจ โดย...