คำที่เกี่ยวข้อง : ไวอากร้า

ซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ซิลเดนาฟิล (Sildenafil)คือ หรือชื่อทางการค้าคือ ไวอากร้า ทาดาลาฟิล (Tadalafil) และ วาร์เดนาฟิล (Vardenafil) ถูกคิดค้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ โดยออกฤทธิ์รักษาใช้ในการรักษากลุ่มผู้ปว่ยที่มีความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ใช้เพื่อเพิ่มอัตราการไหลเวียนของเลือกไ...