กลับสู่ด้านบน

Zeninnovation แสดงความขอบคุณจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ด้วยผลงานในงานวิจัย Geneva 2018

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2019 บริษัทเซน อินโนเวชั่น จำกัด ได้เข้าพบ ท่าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทางบริษัทได้รับการคัดเลือก ในการเข้าร่วมการประกวดงานวิจัย ในปี 2018 ที่ผ่านมา ในงาน International Exhibition of Inventions Geneva 2018 และ งาน Seoul International Invention Fair 2018 (SIIF 2018) พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำที่ดีเพื่อต่อยอดในการพัฒนานำนวัตกรรมมาส่งเสริมด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสำอาง และเครื่องสำอาง ต่อไปในอนาคต