กลับสู่ด้านบน

Zen innvoation ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมนาธุรกิจกัญชาในอาหารเสริมและเครื่องสำอาง ครั้งยิ่งใหญ่ ใจกลางกรุงเทพ!!

กัญชาในอาหารเสริมและเครื่องสำอาง” ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร

บริษัท Zen Innovation ได้กำหนดจัดสัมมนาวิชาการ ร่วมกับ สสนส. (สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพ) , Phytomedic Labs (USA, Japan) และ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในหัวข้อเรื่อง กัญชาในอาหารเสริมและเครื่องสำอาง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม โรงแรมสวิสโซเทล บางกอก รัชดา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา

โดยวัตถุประสงค์ของสัมมนากัญชาในอาหารเสริมและเครื่องสำอาง นี้คือ เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพทั้งด้านอาหารเสริมและเครื่องสำอาง ได้มีความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองทางธุรกิจของกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในอาหารเสริมและเครื่องสำอาง และได้รับรู้มาตรการของรัฐบาลเกี่ยวกับความรู้และวิชาการด้านกฎหมาย ตลอดจนกระบวนการเพาะปลูก และ สกัด อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนั้นอีกด้วย ซึ่งได้รับการตอบรับและความสนใจจากผู้ประกอบการและบุคคลากรทางการแพทย์อย่างมากมาย